SIND akupunktur

Direkte adgang til kroppen uden om tankerne

Vi kender alle sammen til, når kroppen reagerer med rystelser, sved og hjertebanken, og vi ikke kan “få talt den til fornuft” – med fornuften.

Reaktionen kan være et sundt udtryk for, at kroppen forbereder os på en kraftpræstation eller en farefuld situation, men den kan også blive en mere kronisk eller tilbagevendende tilstand, forårsaget af langvarig stress, tærende livsvilkår eller traumatiserende begivenheder, og give en generel uro, ængstelighed, søvnløshed, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet eller mangel på initiativ og motivation.

Forskning viser, at akupunktur er mere effektiv end farmakologisk behandling af angst – og sammenlignelig med samtaleterapi. Lignende resultater ses ved tilstande som PTSD og depression.

SIND Akupunktur er en metode, der henvender sig til netop denne målgruppe, og metodens force ligger i at påvirke kroppens direkte adgang til sindet ved at aktivere det parasympatiske nervesystem og lægge en dæmper på fight-flight-freeze responsen.

SIND Akupunktur indbefatter 5 udvalgte øreakupunkturpunkter, 3 effektive skalpakupunkturlinjer efter WHO-standard systemet (World Health Organization), samt 6 klassiske akupunkturpunkter. SIND-metoden er udviklet som en simpel og effektiv akupunkturform, der kan virke procesfremmende under anden indsats, herunder som støtte til terapi, krisehåndtering, special-, social- eller psykiatrisk indsats.

Formålet er at gøre gavn med akupunkturens dokumenterede, beroligende effekter i den kontekst, hvor det giver mening for brugeren, med udgangspunkt i udøverens indsigt i målgruppen. F.eks. i psykiatrien, på bosteder, på krisecentre eller lignende. En person, der er certificeret i SIND Akupunktur er indført i sikre, hygiejniske indstik, kontraindikationer og relevant til- og fravælgelse af akupunkturpunkter eller -linjer, samt en grundlæggende forståelse for akupunkturens fysiologiske virkningsmekanismer.

SIND Akupunktur metoden er udviklet af undervisere på AkupunkturAkademiet. AkupunkturAkademiet er en uddannelsesinstitution med en 3-årig uddannelse til akupunktør på Bachelorniveau. SIND metoden kan ikke sidestilles med en fuld akupunkturbehandling varetaget af en professionel akupunktør, men skal ses som et effektivt redskab til at underbygge anden indsats. Metoden er sammensat ud fra de forskningsbaseret mest tungtvejende virkningsområder, der har det fælles formål at styrke den parasympatiske aktivitet. Herunder i forbindelse med:

  • Uro og søvnløshed
  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Koncentrationsbesvær
  • Abstinenser
  • Aggression
  • PTSD